Flowers / Цветя

$720.00
  • Flowers / Цветя
  • Flowers / Цветя
  • Flowers / Цветя
  • Flowers / Цветя

Object, black wooden frame with Flowers, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Цветя, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm