Coming soon

Hokey / Хокей

$720.00
  • Hokey / Хокей
  • Hokey / Хокей

Object, black wooden frame with Hokey, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Хокей, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm