Coming soon

Horses / Коне

$720.00
  • Horses / Коне
  • Horses / Коне

Object, black wooden frame with horses, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Коне, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm