Snow / Сняг

$720.00
  • Snow / Сняг
  • Snow / Сняг
  • Snow / Сняг
  • Snow / Сняг

Object, black wooden frame with Snow, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка със Сняг, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm